مجموعه پیام رسا

شرکت پیام رسا وابسته به شهرداری تهران در سال 1371 به عنوان عضوی از خانواده بزرگ شهرداری تهران تلاش کرده است تا خدمات اجرایی ، هنری و رسانه ای خود را با کیفیتی در تراز و شان شهرداری تهران عرضه کند .
تجربه بیش از ربع قرن برگزاری مراسم ، تولید و پخش محتوای هنری، برگزاری کمپین های تبلیغاتی و ارائه خدمات مختلف به بدنه شهرداری تهران، ازپیام رسا شرکتی با تجربه و صلاحیت برای اجرای پروژه های مرتبط با حوزه تبلیغات ، رسانه و برگزاری رویدادهای خرد و کلان ساخته است .
شرکت پیام رسا ، حاصل روندی اینده نگر و تلاشی منظم و برنامه ریزی شده برای شکل دادن به ایده ها و اندیشه هاست .
تلاش برای ساختن ، تغییر شناخت و هدایت رفتار برای دستیابی به بهترین و درست ترین پاسخ
پاسخی که خواسته شما را به عنوان صاحبان برند واندیشه تقویت کرده و رفتار مخاطبان را با هدف مورد نظر همسو میکند . شرکت پیام رسا اهداف تبلیغاتی شما را تا رسیدن به نتیجه مورد نظرتان پیگری کرده و بهترین ها را در نهایت تقدیم شما می کند.