دومین اجلاس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با محوریت بازآفرینی شهری و توسعه مسکن ملی، صبح روز چهارشنبه یکم تیرماه 1401 برگزار شد...