نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران» در روز جمعه 17 تیرماه 1401، ششمین روز از فعالیت خود را میزبان شخصیت های سیاسی اجتماعی و شهروندان تهرانی بود. این نمایشگاه از ۱۲ الی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در محل بوستان...