استاپ موشن عوارض شهرداری(۲)

تولید استاپ موشن روش های پرداخت عوارض شهرداری

تولید استاپ موشن در خصوص «روش های پرداخت (حضوری و غیرحضوری) قبوض عوارض و بهای خدمات مدیریت پسماند»

سفارش دهنده: شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.