نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران صبح روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 در بوستان گفتگو برگزار شد....