بهره‌برداری از کارخانه آسفالت شهرداری تهران [gallery ids="20853,20875,20862,20861,20860,20859,20874,20873,20871,20870,20863,20864,20865,20866,20867,20868,20869,20855,20854,20858,20856,20857"] شهرداری در شصتمین شنبه امید و افتخار...