بهسازی محیطی بازار شهرستانی

اعلام نظر و پیشنهادات در خصوص بهسازی محیطی بازار شهرستانی

اعلام نظر و پیشنهادات در خصوص بهسازی محیطی بازار شهرستانی

  • نحوه اطلاع رسانی؛ نصب بر سازه تبلیغات فرهنگی پرتابل در سطح شهر
  • به سفارش؛ سازمان زیباسازی شهرداری تهران
  • مجری؛ شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.