تیزر تلویزیونی نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری»

تولید تیزر تلویزیونی نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری» تهران ۱۴۰۱

تولید تیزر تلویزیونی در خصوص نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری» تهران 1401

سفارش دهنده: مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.