روز ملی اهدای عضو

۳۱ اردیبهشت ماه روز ملی اهدای عضو با شعار «ایران، دیار نفس»

31 اردیبهشت ماه روز ملی اهدای عضو با شعار «ایران، دیار نفس»

  • نحوه اطلاع رسانی؛ نصب بر سازه تبلیغات فرهنگی پرتابل در سطح شهر
  • به سفارش؛ سازمان زیباسازی شهرداری تهران
  • مجری؛ شرکت پیام رسا

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.