طرح تحول در نگهداشت شهر

طرح تحول در نگهداشت شهر یعنی تماس شهروندان دلسوز با سامانه ۱۳۷ در خصوص مشکلات شهری با شعار «چهره تهران جان دوباره می گیرد»

طرح تحول در نگهداشت شهر یعنی تماس شهروندان دلسوز با سامانه 137 در خصوص مشکلات شهری با شعار «چهره تهران جان دوباره می گیرد»

زمان طرح: اواسط آذر تا اواسط دی 1400 (حدود سی روز)

سفارش دهنده: مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.