اینفوگرافیک عوارض شهرداری (۷)

طراحی اینفوگرافیک نحوه استفاده از بارکد دو بعدی

طراحی اینفوگرافیک نحوه استفاده از بارکد دو بعدی QR CODE جهت پرداخت به موقع عوارض شهرداری

برای بهره مندی از خدمات غیرحضوری و هوشمند شهرداری تهران

عوارض نوسازی / عوارض کسب و پیشه / بهای خدمات مدیریت پسماند

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.