موشن گرافیک «استثنایی‌ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه» از سال ۱۳۴۸ تا ۱۴۰۱

تولید موشن گرافیک «استثنایی‌ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه از سال ۱۳۴۸ تا ۱۴۰۱»سال ۱۴۰۱

ساخت موشن گرافیک استثنایی‌ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه از سال 1348 تا 1401 در حوزه عوارض نوسازی و عمران شهرسازی، کسب و پیشه، خدمات مدیریت پسماند و..
به سفارش: معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
تولید محتوا و ساخت موشن گرافیک: شرکت پیام‌رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.