موشن گرافیک «استثنایی‌ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه»

تولید موشن گرافیک «استثنایی‌ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه»سال ۱۴۰۱

ساخت موشن گرافیک استثنایی‌ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه در حوزه عوارض نوسازی و عمران شهرسازی، کسب و پیشه، خدمات مدیریت پسماند و..
به سفارش: معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
تولید محتوا و ساخت موشن گرافیک؛ شرکت پیام‌رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.