موشن گرافیک اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «خدمات شهری و محیط زیست»

تولید موشن گرافیک اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «خدمات شهری و محیط زیست» تهران ۱۴۰۱

تولید موشن گرافیک در خصوص اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «خدمات شهرداری و محیط زیست»  /   تهران 1401

سفارش دهنده: مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.