موشن گرافیک اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «حکمرانی شهری»

تولید موشن گرافیک اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «حکمرانی شهری» تهران ۱۴۰۱

تولید موشن گرافیک در خصوص اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «حکمرانی شهری»  /   تهران 1401

سفارش دهنده: مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.