موشن گرافیک اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «حمل و نقل و ترافیک»

تولید موشن گرافیک اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «حمل و نقل و ترافیک» تهران ۱۴۰۱

تولید موشن گرافیک در خصوص اقدامات شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید؛ حوزه «حمل و نقل و ترافیک»  /   تهران 1401

سفارش دهنده: مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.