موشن گرافیک ثبت نام مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی «ایمنی و آتش نشانی» شهرداری تهران

تولید موشن گرافیک ثبت نام مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی «ایمنی و آتش نشانی» شهرداری تهران

تولید موشن گرافیک در خصوص پذیرش دانشجو مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی «ایمنی و آتش نشانی» شهرداری تهران در دو مقطع کاردانی و کارشناسی (بدون کنکور)

سفارش دهنده: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.