موشن گرافیک عوارض شهرداری(۱)

تولید موشن گرافیک مزایای پرداخت به هنگام بهای خدمات مدیریت پسماند

تولید موشن گرافیک در خصوص «بهره مندی از مزایای پرداخت به هنگام خدمات مدیریت پسماند»

سفارش دهنده: شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.