موشن گرافیک «عوارض شهرسازی»

تولید موشن گرافیک «پرداخت عوارض شهرسازی» سال ۱۴۰۱

تولید موشن گرافیک در خصوص ««مهلت پرداخت عوارض شهرسازی و دریافت پاداش خوش‌حسابی در سال 1401»

سفارش دهنده: شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.