موشن گرافیک «مهمترین اقدامات معاونت برنامه ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراها»

تولید موشن گرافیک «مهمترین اقدامات معاونت برنامه ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراها» تهران ۱۴۰۱

تولید موشن گرافیک در خصوص «مهمترین اقدامات معاونت برنامه ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراهای سازمان شهرداری تهران در شش ماهه دوم سال 1400»

سفارش دهنده: معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.