موشن گرافیک «پویش درختکاری»

تولید موشن گرافیک «پویش درختکاری» سال ۱۴۰۱

ساخت موشن گرافیک مشارکت مردمی در کاشت درخت از طریق سامانه 137 پلاس از تاریخ 15 تا 25 اسفند 1401

به سفارش: مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی 137 و 1888
تولید محتوا و موشن گرافیک: شرکت پیام‌رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.