ویدئو رئال و موشن عوارض شهرداری

تولید ویدئو رئال و موشن نحوه استفاده از بارکد دو بعدی

تولید ویدئو رئال و موشن در خصوص «نحوه استفاده از بارکد دو بعدی QR CODE قبوض عوارض شهرداری تهران»

سفارش دهنده: شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.