پوستر بهره‌برداری از ۵ پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر تهران (۲)

طراحی پوستر توسعه و نگهداشت آبهای سطحی آبان‌۱۴۰۱

طراحی پوستر «بهره‌برداری از 5 پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در پایتخت»

ویژه یازدهمین شنبه امید و افتخار  – 1401/08/14

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.