آئین افتتاح فروشگاه‌ های جدید شهروند در پویش امید و افتخار

آیین افتتاح همزمان ۲ فروشگاه شهروند در شهر جدید اندیشه، مارلیک و آغاز پروژه کلنگ‌زنی فروشگاه نبرد جنوبی در رویداد امید و افتخار برگزار شد.

آیین افتتاح همزمان ۲ فروشگاه شهروند در شهر جدید اندیشه، مارلیک و آغاز پروژه کلنگ‌زنی فروشگاه نبرد جنوبی در رویداد امید و افتخار برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.