آئین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری و زین‌الدین

آیین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری و بزرگراه شهید زین‌الدین صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار شد.

آیین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری و بزرگراه شهید زین‌الدین صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.