آماده سازی نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران

مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» توسط شرکت پیام رسا آماده و تجهیز می شود.

مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» توسط شرکت پیام رسا آماده و تجهیز می شود.

این نمایشگاه از تاریخ 12 تیر ماه آغاز و تا 17 تیرماه ادامه خواهد یافت.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.