آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری در عصر روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۴۰۰

عصر چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه 1400 آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با حضور احمد وحیدی وزیر کشور علیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهرتهران برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.