آیین افتتاح فاز اول بزرگراه سردار شهید محمد بروجردی

افتتاح فاز اول ساخت بزرگراه سردار شهید محمد بروجردی در هفتاد و پنجمین شنبه امید و افتخار  

افتتاح فاز اول ساخت بزرگراه سردار شهید محمد بروجردی در هفتاد و پنجمین شنبه امید و افتخار

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.