آیین تقدیر از دست‌اندرکاران دومین دوره طرح «من شهردارم» 

آیین تقدیر از دست‌اندرکاران دومین دوره طرح «من شهردارم»  برگزار شد.  

آیین تقدیر از دست‌اندرکاران دومین دوره طرح «من شهردارم»  برگزار شد.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.