آیین رونمایی از مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی +۱۳۷

صبح روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سامانه ۱۸۸۸ +۱۳۷ با حضور شهردار تهران و جمعی از مسئولین شهریرونمایی شد.

صبح روز شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401 از سامانه 1888 +137 با حضور شهردار تهران و جمعی از مسئولین شهری رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پیام رسا، شهردار تهران از بخش های مختلف سامانه 137 بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این سامانه قرار گرفت.

زاکانی همچنین به تماس چند تن از شهروندان از طریق سامانه 137 پاسخ داد و گفت: موضوع دو تماس در خصوص ساخت و ساز و استعلام مجوز و دیگری برداشتن جدول و گذاشتن نرده در یکی از معابر بوده است.

گفتنی است این مراسم به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران توسط شرکت پیام رسا برگزار شده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.