افتتاح دسترسی جنوبی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

افتتاح دسترسی جنوبی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از بزرگراه آوینی در صدوشانزدهمین پویش امید و افتخار

افتتاح دسترسی جنوبی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از بزرگراه آوینی در صدوشانزدهمین پویش امید و افتخار

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.