افتتاح فاز نخست موزه صنعت «سی‌مان ری»

آیین افتتاح فاز نخست موزه صنعت سی‌مان ری روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱

همزمان با هجدهمین شنبه امید و افتخار، آیین افتتاح فاز نخست «موزه صنعت سی‌مان کشور» کارخانه تاریخی سی‌مان ری با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران، شهردار منطقه 20 و جمعی از مدیران شهری، روز شنبه 3 دی ماه 1401 برگزار شد.

برگزاری مراسم برعهده شرکت پیام‌رسا بوده است.

عکاس: امین امیرنیا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.