افطاری شهردار تهران با خانواده شهدا

شامگاه روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، ضیافت افطاری با حضور شهردار تهران، خانواده های معزز شهدا در شهردای تهران برپا شد.

شامگاه روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، ضیافت افطاری با حضور شهردار تهران و خانواده های معزز شهدا در شهردای تهران برپا شد.

گفتنی است شرکت پیام رسا برگزاری مراسم را به عهده داشته است.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.