آیین افتتاح ایستگاه تقاطعی توحید در خط ۷ مترو

آیین افتتاح و بهره بردارى از ایستگاه تقاطع توحید در خط ۷ مترو بعدازظهر چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعى از مدیران شهرى برگزار شد.

آیین افتتاح و بهره بردارى از ایستگاه تقاطع توحید در خط ۷ مترو بعدازظهر چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعى از مدیران شهرى برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.