بهره‌برداری از۲۰۰۰ هکتار جنگل‌کاری در طرح کمربند سبز تهران

۲۰۰۰ هکتار جنگل‌کاری در طرح کمربند سبز تهران به بهره‌برداری رسید.  

۲۰۰۰ هکتار جنگل‌کاری در طرح کمربند سبز تهران به بهره‌برداری رسید.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.