بهره برداری از دو بازار میوه و تره بار شقایق و مهستان

آیین بهره‌برداری از دوبازار میوه و تره بار شقایق و مهستان و آغاز طرح بازار میوه و تره بار فدک، همزمان با هشتادو یکمین رویداد امید و افتخار امروز برگزار شد.

آیین بهره‌برداری از دوبازار میوه و تره بار شقایق و مهستان و آغاز طرح بازار میوه و تره بار فدک، همزمان با هشتادو یکمین رویداد امید و افتخار امروز برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.