بهره برداری از زیرگذر کوهک در منطقه ۲۲ / گزارش تصویری

زیرگذر کوهک و راست‌گرد گلها روز شنبه در هشتاد و پنجمین پویش امید وافتخار با حضور شهردار تهران در منطقه ۲۲ به بهره‌ برداری رسید.

زیرگذر کوهک و راست‌گرد گلها روز شنبه در هشتاد و پنجمین پویش امید وافتخار با حضور شهردار تهران در منطقه ۲۲ به بهره‌ برداری رسید.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.