بهره برداری از کندروی شمالی بزرگراه آزادگان

همزمان با صد و یکمین پویش امید و افتخار، آیین بهره‌برداری از کندروی شمالی بزرگراه آزادگان حدفاصل فداییان اسلام تا شهید تندگویان برگزار شد.

همزمان با صد و یکمین پویش امید و افتخار، آیین بهره‌برداری از کندروی شمالی بزرگراه آزادگان حدفاصل فداییان اسلام تا شهید تندگویان برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.