جشن میلاد حضرت زهرا (س) با حضور شهردار تهران

جشن میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و روز مادر خانواده حراست کل شهرداری تهران، با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و محمد مقدم رئیس حراست کل شهرداری تهران، چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

جشن میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و روز مادر خانواده حراست کل شهرداری تهران، با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و محمد مقدم رئیس حراست کل شهرداری تهران، چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.