دومین نشست شهرگفت با محوریت حمل و نقل

دومین نشست «شهرگفت» با محوریت حمل و نقل در پردیس پارک ملت برگزار شد.

دومین نشست «شهرگفت» با محوریت حمل و نقل در پردیس پارک ملت برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.