دومین نشست مطبوعاتی شهردار تهران

دومین نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور خبرنگاران و رسانه های مختلف داخلی و خارجی برگزار شد.

دومین نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور خبرنگاران و رسانه های مختلف داخلی و خارجی  یازدهم اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.