ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهر تهران آغاز شد

آیین آغاز عملیات اجرائی ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی شهر تهران با حضور مدیر قوه مجریه، شهردار تهران و جمعی از مسئولان کشوری و شهری آغاز شد.

آیین آغاز عملیات اجرائی ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی شهر تهران با حضور مدیر قوه مجریه، شهردار تهران و جمعی از مسئولان کشوری و شهری آغاز شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.