ششمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران»

نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران» در روز جمعه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱، ششمین روز از فعالیت خود را میزبان شخصیت های سیاسی اجتماعی و شهروندان تهرانی بود. این نمایشگاه از ۱۲ الی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در محل…

نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران» در روز جمعه 17 تیرماه 1401، ششمین روز از فعالیت خود را میزبان شخصیت های سیاسی اجتماعی و شهروندان تهرانی بود.

این نمایشگاه از ۱۲ الی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در محل بوستان گفتگو میزبان علاقه‌مندان است.

آماده سازی، تجهیز و خدمات دهی در حوزه های مختلف نمایشگاه بر عهده شرکت پیام رسا بوده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.