شنبه های امید و افتخار، بهره‌برداری از کارخانه آسفالت غرب شهرداری تهران / عکس

  بهره‌برداری از کارخانه آسفالت شهرداری تهران شهرداری در شصتمین شنبه امید و افتخار

 

بهره‌برداری از کارخانه آسفالت شهرداری تهران

شهرداری در شصتمین شنبه امید و افتخار

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.