لیگ رقابتی مهارتهای کارکنان شهرداری تهران (گپ مپ)/گزارش تصویری

برگزاری مرحله پایانی لیگ رقابتی مهارت‌های شهرداری تهران تحت عنوان گپ مپ  برگزار شد.      

برگزاری مرحله پایانی لیگ رقابتی مهارت‌های شهرداری تهران تحت عنوان گپ مپ  برگزار شد.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.