مجموعه تهران نما

تهران نما مجموعه ای است که در هر قسمت به معرفی یکی از نقاط گردشگری تهران می پردازد.

تهران نما مجموعه ای است که در هر قسمت به معرفی یکی از نقاط گردشگری تهران می پردازد. این مجموعه که به صورت موشن-رئال در 30 قسمت ساخته شده است.

  • به سفارش؛ مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران
  • مجری؛ شرکت پیام رسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.