مراسم اختتامیه رویداد بارش/عکس

مراسم اختتامیه نخستین دوره رویداد برنامه ارتقا روابط عمومی‌های شهرداری تهران«بارش»،برگزار شد.

مراسم اختتامیه نخستین دوره رویداد برنامه ارتقا روابط عمومی‌های شهرداری تهران«بارش»،برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.