مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان

مراسم تشییع پیکر شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا (ع) و شهدای خدمت برگزار شد .

مراسم تشییع پیکر شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا (ع) و شهدای خدمت برگزار شد .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.