مسابقات تیم‌های عملیاتی دوام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

مسابقات تیم‌های عملیاتی دوام محلات شهر تهران در سرای محله جماران برگزار شد.

مسابقات تیم‌های عملیاتی دوام محلات شهر تهران در سرای محله جماران برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.