نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.